December 1, 2019 - December 8, 2019

Pārskats

0 aktīvi izmaiņu pieprasījumi
0 aktīvas problēmas
Neskaitot sapludināšanas revīzijas, 1 autors iesūtīja 1 revīziju atzarā master un 1 revīziju visos atzaros. Atzarā master, 2 faili tika izmainīti un tika veiktas 58 pievienošanas un 171 dzēšana.